Việc làm có ý nghĩa – Bài viết, Dân Nam

Việc làm có ý nghĩa

Tôi xin chia sẻ 1 vài đều suy nghĩ của tôi:

Bạn có nghĩ Muà chay thì ta nên phải làm như thế nào đê ̉ đúng với ý Chúa Không?

Theo tôi nghĩ những ai còn có ý làm đều mà từ trước đến giờ như 1 quy luật thì rất tốt, thì cứ làm xong đều mà Chúa muốn là sống cho những ai nhìn vào họ được hiêủ là người này có Đạo, nếu như ta cứ ăn chay nhịn đói mà không có đê ̉ 1 tấm gương sáng cho những người chưa biết Chúa nhìn vào thì chuyện ăn chay hãm mình cũng không có ý nghĩa như đều Chúa dạy. Đều mà ta làm được phải có sự cần thiết và quyết tâm nếu như không thì khó mà làm được ví dụ như nhàn rỗi có thê ̉ đến thăm những người ở chỗ mà con cái bận rộn gửi vào(nursing home)đê ̉ họ nhờ vào máy móc phương tiện cuối đời, những người này họ rất cần những ai đến đê ̉ nói chuyện, các con thì có thê ̉ đến thăm nhưng họ rất cần thời gian nhiều, những ai đến đê ̉ trò chuyện, đây  cũng là đều Chúa muốn dĩ nhiên các con cháu thì ai cũng nghĩ là bận học, bận kiếm tiền nên những đều mà người thân (cha mẹ già)cần ao ước được thì họ lại không làm được. Chúa muốn ta tuy không có phải ai cũng là người thân nhưng họ cũng là 1 chi thê ̉ của Chúa, Chúa muốn cho những ai đều có thê ̉ có những niềm vui cho nên rất cần những ai nếu như có thê ̉ làm những việc này thì Chúa rất vui. Dĩ nhiên là cũng có những các đoàn thê ̉, các hội Dòng, các ông trùm, các bà sơ làm những việc này xong Chúa muốn trong ta ai cũng nên làm những việc mà không phải chỉ có ở trong những đoàn thê ̉, hội Dòng thì ta mới làm, Chúa muốn đều này đem thực hành bằng lời nói việc làm 1 gương sáng. Vì thế tôi thiết nghĩ nếu bạn và tôi ăn chay hãm mình bằng những việc làm thì sẽ đẹp lòng Chúa biết bao.

Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *