Vi trùng chết người – Thơ Dân Nam

Vi trùng chết người
Cảm ta Chúa hôm nay cho mưa xuống
Chỗ cháy Rừng không có bị tràn lan
Người cứu người chết xác cháy thành than
Thú nhà, thú hoang, cháy thành tro bụi
***
Rồi tiếp theo bệnh vi trùng Thế Giới(corona)
Ai bị bệnh này đều phải cách ly
Chết để một nơi, xác đốt bỏ đi
Nếu gia đình lấy bệnh có khi chết hết!
***
Thê thảm quá! Xin Chúa thương cứu chữa
Người khỏi bệnh được biết ơn của Chúa,
Kẻ vô thần, xin Chúa cũng vái qùy.
Tạ ơn Chúa những khi khỏi chết…
***
Cầu xin ơn nơi nào Chúa đến
Thế Giới mọi người đều được bình an.
 
Dân Nam 2/2/20
 
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *