VỀ VIỆC THÁNH TẨY TRẺ EM BẮT ĐẦU TỪ NĂM 2021

Cộng đoàn sẽ có Thánh tẩy Trẻ em vào các Chúa Nhật cuối tháng lúc 3.00pm. Và để chuẩn bị cho việc cử hành phép Thánh tẩy xin gia đình có con em chịu phép Thánh tẩy lưu ý:

– Nộp đơn xin chịu phép Thánh tẩy cho các cha Tuyên úy ít nhất trước một tuần.

– Cha mẹ trẻ nhỏ và cha mẹ đỡ đầu rửa tội đến họp với cha Tuyên úy lúc 8.00pm tối thứ Năm trước ngày Chúa Nhật con em mình được thánh tẩy.

* Lịch Thánh tẩy năm 2021 và ngày họp chuẩn bị thánh tẩy, xin xem trong bảng thông tin hoặc trang mạng Cộng đoàn.

* Những trường hợp đặc biệt không thể cử hành thánh tẩy chung với Cộng đoàn, xin liên lạc với các cha Tuyên úy.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *