ỦNG HỘ BÁNH CHƯNG MỪNG XUÂN TÂN SỬU

Kính mời Cộng đoàn tham gia ghi danh nấu bánh chưng cũng như ủng hộ đặt mua bánh chưng Mừng Xuân Tân Sửu 2021

Đơn ghi danh tham gia nấu bánh chưng và phiếu đặt bánh chưng có để cuối nhà thờ

THỜI GIAN GÓI BÁNH
Các ngày Thứ Bảy và Chúa Nhật: 30-31 tháng 1 và 6-7 tháng 2 năm 2021

MẪU PHIẾU ĐẶT BÁNH

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *