Trường Việt Ngữ La Vang và Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo

Trường Việt Ngữ La Vang thông báo

Trường Việt Ngữ La Vang sẽ khai giảng năm học mới 2024 vào Chúa Nhật 4/2/2024 lúc 9.30am tại Trung tâm. Xin phụ huynh cùng cộng tác với Ban Giám Hiệu nhà trường cho việc học tiếng Việt của con mình bằng cách khuyến khích các con học bài tại nhà, đưa rước các con đi học đúng giờ. Xin quý phụ huynh ghi danh học cho con em qua thầy Chính: 0421 590 177 hoặc chị Kim: 0478 056 999.

===================

Thiếu Nhi Thánh Thể thông báo

Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ trở lại sinh hoạt giáo lý vào Chúa Nhật 4/2/2024. 12.30pm: Thánh Lễ; 1.30pm: ăn trưa; 2.00pm: sinh hoạt; 3.45pm-4.00pm: Chầu Thánh Thể. Xin quý phụ huynh giúp các con bằng việc khuyến khích, cùng đưa và rước các con đi sinh hoạt đúng giờ. Chân thành cám ơn quý phụ huynh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *