TRƯỜNG VIỆT NGỮ LA VANG VÀ THIẾU NHI THÁNH THỂ THÔNG BÁO

Trường Việt Ngữ La Vang và Thiếu Nhi Thánh Thể Xứ Đoàn Thánh Tôma Thiện sẽ nghỉ học kỳ II từ Chúa Nhật 26/6 đến Chúa Nhật 3/7 và sẽ sinh hoạt trở lại Chúa Nhật 10/7/2022. Vậy xin các em và quý phụ huynh lưu ý để đưa đón con em mình đúng ngày giờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.