Trường Việt Ngữ La Vang Thông Báo

Để chuẩn bị cho năm học 2024, Trường Việt Ngữ La Vang nhận ghi danh vào các Chúa Nhật 12/11, 19/11 và 26/11/2023 từ 9.45am đến 10.15am. Xin quý phụ huynh ghi danh nhanh gọn để tiện cho công việc sắp xếp các lớp chu đáo cho năm học mới. Chân thành cảm ơn quý phụ huynh.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *