Trường Việt Ngữ La Vang, Thiếu Nhi Thánh Thể, Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức thông báo

Học sinh Trường Việt Ngữ La Vang, Thiếu Nhi Thánh Thể, các em Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức nghỉ học vào Chúa Nhật 9/6/24 (King’s Birthday) và sẽ sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật 16/6/24. Tuy nhiên Cộng đoàn vẫn có Thánh lễ 12.30pm Chúa Nhật 9/6/24 như thường lệ. Cám ơn quý phụ huynh và các em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *