Trường Việt Ngữ La Vang, Thiếu Nhi Thánh Thể, Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức sinh hoạt trở lại

Học sinh Trường Việt Ngữ La Vang, Thiếu Nhi Thánh Thể, các em Rước Lễ Lần Đầu & Thêm Sức sẽ quay trở lại học tập & sinh hoạt từ Chúa Nhật 21/4/2024. Trường Việt Ngữ lúc 10.00am, Thiếu Nhi Thánh Thể lúc 12.30pm, Rước Lễ Lần Đầu và Thêm Sức lúc 3.00pm. Xin phụ huynh của các em cùng cộng tác giúp đỡ con em mình bằng cách khuyến khích đưa rước các con đi học đúng giờ. Cám ơn các thầy, phụ huynh, huynh trưởng, và thầy cô giáo.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *