TRUNG THU 2017 TẠI TRUNG TÂM HOAN-THIỆN

TRUNG THU 2017 TẠI TRUNG TÂM HOAN-THIỆN

Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Hình ảnh sinh hoạt đêm trung thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện
Video – Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 1 of 2
video - Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 1 of 2
Video – Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 2 of 2
video - Văn Nghệ Trung Thu 2017 tại trung tâm Hoan-Thiện part 2 of 2