Trang Trí Giáng Sinh 2023

Để đón mừng Chúa Giáng Trần, Cộng đoàn kêu gọi tất cả các hội đoàn xóm giáo hưởng ứng và tích cực tham gia vào công việc trang trí Giáng Sinh trong khuôn viên Trung tâm. Công việc bắt đầu từ thứ Bảy 16/11/2023. Xin liên lạc trực tiếp với anh Đạo để biết được vị trí trang trí chung quanh Trung tâm qua số phone 0427 184 907. Cảm ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *