Trang Trí Giáng Sinh 2022

Để đón mừng Chúa Giáng Trần, chúng con kêu gọi tất cả các hội đoàn xóm giáo hưởng ứng và tích cực tham gia vào công việc trang trí Giáng Sinh trong khuôn viên Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Công việc bắt đầu từ Chúa Nhật 13/11/2022. Xin liên lạc trực tiếp với anh Thuận: 0403 233 478 để biết được vị trí trang trí chung quanh Trung tâm.

Và xin các ban ngành đoàn thể tham gia treo đèn Giáng Sinh, lưu ý tuân theo luật lệ hiện hành về sức khỏe và an toàn. Cụ thể các đèn, dây điện, ổ cắm phải trong tình trạng tốt, được bảo vệ tránh và chống nước. Xin lấy hộp điện an toàn ngoài trời (electronical outdoor safety box) ở anh Thuận hoặc anh Văn: 0422 899 907. Xin cảm ơn quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *