TRÁCH NHIỆM PHÒNG CHỐNG COVID

Con tha thiết kêu gọi ông bà anh chị em tuân thủ luật phong tỏa của Chính phủ Tiểu bang Victoria để phòng chống lây lan bệnh dịch. Chúng ta hãy ý thức việc phòng chống bệnh là trách nhiệm của mỗi người. Đồng thời việc tuân thủ luật phong tỏa là việc bảo vệ sức khỏe cho chính mình, người thân của mình và Cộng đồng. Nguyện xin Thiên Chúa, Thánh Mẫu La Vang và Thánh Tôma Thiện gìn giữ ông bà anh chị em được bình an.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *