Tổng kết số tiền giúp đỡ các cha hưu dưỡng trong TGP

Tổng kết số tiền Cộng đoàn chúng ta đóng góp giúp các hưu dưỡng trong TGP là $10,335. Xin chân thành cảm ơn sự đóng góp quảng đại của quý ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *