TỔNG KẾT QUYÊN GÓP BÁC ÁI MÙA CHAY VÀ ĐẤT THÁNH

Chân thành cảm ơn ông bà anh chị em đã tiết kiệm trong Mùa Chay vừa qua và quảng đại đóng góp cho chương trình bác ái – Caritas với số tiền: $3,742 và cho Đất Thánh: $9,692. Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho sự hy sinh quảng đại của ông bà anh chị em.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *