TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH BÁC ÁI CỨU TRỢ NẠN NHÂN COVID-19 TẠI ẤN ĐỘ

Việc gây quỹ bác ái ủng hộ nạn nhân Covid tại Ấn Độ – Cares Project do các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Bangalore, Ấn Độ thực hiện đã kết thúc ngày 27/6/2021. Với tổng số tiền ông bà anh chị em đóng góp: $82,117. Tổng tiền đã được chuyển đến quỹ bác ái các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Ấn Độ như sau:
– Ngày 16/6/2021 chuyển: $30,000
– Ngày 1/7/2021 chuyển phần còn lại: $52,117

————–

TÂM TÌNH TRI ÂN 

Thay mặt quý cha dòng Chúa Cứu Thế thực hiện chương trình bác ái phục vụ nạn nhân Covid tại Ấn Độ, con chân thành cảm ơn quý vị đã thương đáp lại lời mời gọi của con cũng như Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện tại Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang. Con chân thành cảm ơn lòng nhân ái không giới hạn không  phân biệt sắc tộc của quý vị. Và con xin ghi nhận những đóng góp rất quảng đại của ông bà anh chị em.

Con tin rằng những đóng góp của quý vị sẽ là những phương thế cụ thể và hữu hiệu để để giúp các cha dòng Chúa Cứu Thế tại Ấn Độ chiến đấu chông bệnh dịch Covid đang hoành hành tại tỉnh Bangalore, giành lại sự sống cho các nhạn nhân, đặc biệt là những người nghèo. Lòng nhân ái của quý vị chắc chắn sẽ là sự nâng đỡ cần thiết cho các nạn nhân của bệnh dịch, là niềm ủi an cho những ai có người thân chết vì bệnh dịch. Và con tin rằng lòng nhân ái của quý vị là sự động viên và khích lệ lớn cho quý cha đang thực hiện chương trình.

Con cũng không quên cảm ơn Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang đã cộng tác rất đắc lực trong việc quảng bá cho chương trình bác ái đến với nhiều người trong và ngoài Cộng đoàn.

Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị. Lòng nhân ái của quý vị như một ngọn lửa rực nóng hun đúc tâm hồn, giúp cho các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế chúng con sống nhiệt huyết hơn cho linh đạo của mình là: “Loan báo Tin mừng cho người nghèo khó”. Nguyện xin Chúa Giêsu Cứu Thế, Mẹ Hằng Cứu Giúp và Thánh Tôma Thiện ban cho quý vị bình an và hạnh phúc.

Linh mục Tuyên úy G.B Đặng Nhật Trường

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *