Tổng Giáo Phận Melbourne tổ chức Giờ Thánh cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI

Giờ Thánh để tưởng nhớ cuộc đời và cầu nguyện cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđictô XVI sẽ được Tổng Giáo Phận Melbourne tổ chức từ 6.30pm đến 7.30pm Thứ Năm 5/1/2023 tại Nhà thờ Chính toà St.Patrick. Kính mời ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *