Tổng Giáo Phận Melbourne: Thông tin về khoá học Phó Tế Vĩnh Viễn năm 2024

Ban Truyền Thông xin gửi đến quý ông bà anh chị em, đặc biệt là quý ông quý anh lá thư của Văn Phòng Ơn Gọi Toà Tổng Giáo Mục Melbourne về khoá học Phó Tế Vĩnh Viễn trong năm nay. Buổi thông tin về khoá học Phó Tế Vĩnh Viễn sẽ được diễn ra vào lúc 10.00am Thứ Bảy 4/5/2024 tại Đại Học Thần Học (University of Divinity), Catholic Theological College, 278 Victoria Parade, East Melbourne, VIC 3002.

Quý anh/quý ông trong độ tuổi tử 30 đến 60 có lòng ước ao trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn phục vụ Chúa và Giáo Hội có thể tham dự buổi thông tin trên để tìm hiểu về chức Thánh Phó Tế Vĩnh Viễn trong Giáo Hội Công Giáo cũng như các điều kiện để trở thành Phó Tế Vĩnh Viễn. Mọi thắc mắc hay chi tiết khác xin liên lạc trong thư đính kèm. Cám ơn quý ông bà anh chị em.

Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

permanent-diaconate-2024
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *