Tôi Đã Học – Thơ Dân Nam

Tôi đã học

Tôi đã học Mẹ đỡ đầu tôi nói:

con nghĩ gì và có hỏi gì không?

Tôi nói rằng: đều thắc mắc trong lòng

Là Chúa đến với người tội lỗi.

Có phải ai trong đời nhiều tội

Được ưu tiên Chúa đến phải không?

Mẹ bảo rằng con đã hiểu lầm.

Khi Chúa đến với người tội lỗi,

Người ấy phải ăn năn xám hối.

Phải thành tâm cầu xin tha tội,

Chúa xót thương mới đến bên người.

Thêm đức tin cho cuối cuộc đời,

Hãy chịu khó làm nhiều đều tốt.

Tùy phương tiện Chúa không bắt buộc

Nếu trái tim có Chúa đồng hành,

Mà yêu thương, tha thứ, khiêm nhường.

Đều Chúa dậy ta làm như thế,

Tuy rất khó xong ta có thể.

Nếu quyết tâm cũng dễ mà thôi

Thiên Đàng mở cửa sẵn rồi…

Linh hồn thánh thiện là người ưu tiên

                                     23/7/19 Dân Nam

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *