TĨNH TÂM CỘNG ĐOÀN, 7.00PM | THỨ SÁU 9/9/2022

Để chuẩn bị tâm hồn xứng đáng mừng lễ Bổn mạng Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện. Kính mời cộng đoàn tham dự buổi Tĩnh tâm vào tối thứ Sáu ngày 9/9/2022. Chương trình như sau:
– 6.30pm: Chầu Thánh Thể
– 7.00pm: Thánh Lễ
– 7.30pm: Giảng tĩnh tâm
– 8.15pm: Bí tích hòa giải (nghi thức 2)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *