CHIA SẺ VỀ TIẾN TRÌNH PHONG THÁNH CHO CHA PHANXICÔ XAVIÊ TRƯƠNG BỬU DIỆP, 7.00PM | THỨ BẢY 11/6/2022

Như chúng ta được biết là tiến trình điều tra phong thánh cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã tiến hành từ lâu. Nhân dịp cha Roland đến thăm Melbourne từ ngày 11/06 đến ngày 12/06/2022, Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne có mời cha đến thăm và chia sẻ về tiến trình điều tra phong thánh cho cha P.X Trương Bửu Diệp.

Cha Roland Jacques Dương Hữu Nhân, OMI (ngài là người Pháp nhưng nói tiếng Việt rất rành rõi) là Cáo Thỉnh Viên của Vụ Phong Thánh. Cha đang làm việc và biết rõ tiến trình phong thánh cha P.X Trương Bửu Diệp. Cha Roland sẽ đến thăm và dâng lễ tại một số Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Melbourne. Cha sẽ đến dâng lễ, cùng chia sẻ với Cộng đoàn Thánh Tôma Thiện của chúng ta vào Thánh lễ 7.00pm Thứ Bảy ngày 11/06/2022.

Vậy, xin mời anh chị em sắp xếp thời gian đến tham dự Thánh lễ và lắng nghe những chia sẻ từ cha Roland về tiến trình phong thánh.

Và cũng xin anh chị em cầu nguyện cho công việc phong thánh được diễn tiến tốt lành, để chúng ta là những con cháu dân Việt đang sinh sống tại quê hương Việt Nam, hay đang sinh sống tại quê hương thứ hai, được hưởng nhờ những lời chuyển cầu của các Thánh, và các Thánh Tử Đạo Việt Nam trên Thiên Đàng. Cám ơn quý ông bà anh chị em. Đính kèm quý thư của cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng về chuyến thăm viếng Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne.

cha-roland-vieng-tham-cdcgvntgpmelbourne
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.