Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên

Tiễn cha Huỳnh San

Cha San! đã được Chúa gọi rồi

Đường về Nhà Chúa chúc cha vui

Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc

Sớm đón hồn cha vào Nước Trời

Cha San! cha được Chúa gọi rồi

Được về nhà Chúa đúng là vui

Sáng nay Thánh Lễ đông người lắm

Họ đến để cùng tiễn biệt người

Thánh lễ hôm nay có rất nhiều

Rất nhiều những người đã kính yêu

Kính yêu linh mục rất đáng kính

Linh mục Huỳnh San tốt mọi điều.

***

Con nhớ cách đây hai mươi năm

Ngày bố con bệnh, cha đến thăm

Cha có dẫn đến một Cha khách

Bố con được phúc, Hai cha thăm

Con nhớ ngày con đến Mel Bần (Melbourne)

Lần đầu nghe cha giảng tĩnh tâm

Về nhà con đã được thức tỉnh

Đi lễ, đọc kinh con chuyên cần.

***

Sáng nay Thánh lễ tiễn đưa cha

Thật là Ân phúc Chúa cho cha

Bốn Đức Giám Mục cùng Đồng tế

Tu sỹ, Giáo dân ngồi chật nhà (nhà thờ)

Cha San ơi!

Con tin, Đức Mẹ Maria

Bà rất yêu quý những các cha

Tu sỹ, các sơ, đã theo Chúa

Con tin, Bà rất quý yêu cha

Trước khi từ biệt con xin cha:

Khi nào cha được gặp Đức Bà

Cha nhớ xin với Đức Bà nhé

Xin Bà cứu giúp Quê hương ta.

***

Đất nước Việt Nam sau Bẩy-lăm (30/04/1975)

Từ ngày Cộng sản chiếm Miền Nam

Chế độ độc tài chúng cai trị

Bóc lột, hại dân khổ muôn vàn.

Khác nào địa ngục ở trần gian

Mất hết tự do không lối thoát

Tôn Giáo, Nhân Quyền bị chà đạp

Công Lý vì tiền cũng tiêu tan

Những người yêu nước bị giam hãm

Người dân vô tội chịu hàm oan

***

Nay chúng hiện rõ ác tâm

Tham tiền nên đã đi đêm với Tầu

Thông đồng với địch từ lâu

Muốn bán Nước Việt cho Tầu cộng nô

Đúng là gian ác không ngờ

Tại sao lại có lũ người lòng lang

Bất nhân, bất nghĩa, bất trung

Đành tâm phản bội lại Dân tộc mình

Bọn chúng không phải là người

Mà là Quỷ đội lốt người đó cha.

***

Cha ơi! Thánh lễ kết thúc rồi

Đều con xin chỉ bấy nhiêu thôi

Cha gặp Đức bà, cha xin nhé

Bà yêu quí cha, sẽ nhận lời.

***

Cánh cửa đời cha đóng lại rồi

Trần gian con tiễn đến đây thôi

Được về Nhà Chúa, đều ta muốn

Nhưng sao lòng vẫn thấy ngậm ngùi

Hôm nay cha được Chúa gọi rồi

Đường về Nhà Chúa, chúc cha vui

Con xin các Thánh trên Thiên Quốc

Sớm đón Hồn cha vào Nước Trời.

Minh Liên 25/10/2019.

Vào năm 1997 bố tôi bị bệnh rất nặng, hôm ấy cha Huỳnh San ra Phi trường đón một cha từ bên Mỹ sang Melbourne, trên đường về cha San cùng với cha khách đến nhà tôi, cha San đã sức dầu và ban phép lành cho bố tôi, bố tôi mất ngày 18/11/1997.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *