Thứ Sáu 16/12/22, Thánh lễ 10.00am thay vì 7.00pm như thường lệ

Thứ Sáu 16/12/22 từ 7.00pm sẽ bắt đầu chương trình Hòa Giải Mùa Vọng của Cộng đoàn nên sẽ có Thánh lễ 10.00am thay vì 7.00pm như thường lệ. Trước Thánh lễ sẽ có giờ Kinh Phụng Vụ lúc 9.40am. Xin ông bà anh chị em lưu ý. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *