Thư mời tham dự Thánh lễ Phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn & Thánh lễ Tạ ơn của Thầy Giuse Trần Văn Hoà

Thầy Giuse Trần Văn Hoà

thu-moi-tham-du-thanh-le-phong-chuc-pho-te-vinh-vien-thay-giuse-tran-van-hoa

Thánh lễ Phong chức Phó Tế Vĩnh Viễn cho thầy Giuse Trần Văn Hoà do Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli chủ phong diễn ra vào lúc 10.00am Thứ Bảy 11/3/2023 tại Nhà thờ Chính toà St.Patrick, 1 Catheral Pl, East Melbourne, VIC 3002. Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự cùng hiệp ý cầu nguyện cho thầy Giuse Hoà.

thu-moi-tham-du-thanh-le-ta-on-thay-pho-te-vinh-vien-giuse-tran-van-hoa

Thánh lễ Tạ ơn của thầy Giuse Trần Văn Hoà sẽ vào lúc 7.00pm Thứ Năm 16/3/2023 tại nhà thờ Resurrection, 402 Corrigan Road, Keysborough, VIC 3173.

– Xin quý cha mang lễ phục tím

Kính mời quý ông bà anh chị em sắp xếp thời gian tham dự cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Chúa và cùng chia vui với thầy Giuse Hoà.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *