THƯ MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH “ĐỨC MẸ LA VANG THÁNH DU” VÀ “THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ” 1-31/5/2021

thu-moi-chuong-trinh-thang-hoa-2021

Link download Thư mời

chuong-trinh-thang-hoa-2021

Link download Chương trình chi tiết

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *