Thông báo về việc livestream Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV

Theo như poster chương trình đã được gửi ra, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang IV do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Melbourne tổ chức nên sẽ được livestream trên kênh Facebook và Youtube của Cộng đồng theo đường link dưới đây:

facebook.com/cdcgvnm
youtube.com/@cdcgvnm

Tuy nhiên Ban Truyền Thông cũng sẽ chia sẻ lại đường link livestream về trang Facebook và website Cộng đoàn để ông bà anh chị em tiện theo dõi.

Những hình ảnh Đại Hội vẫn sẽ được Ban Truyền Thông cập nhật trên Facebook và website Cộng đoàn.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *