Thông báo về việc chiếu di ảnh người thân vào ngày Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2/11

Theo sự thay đổi của Cha Tuyên úy và Ban Thường Vụ, bắt đầu từ năm nay Ban Truyền Thông sẽ ngưng chiếu di ảnh người thân của quý ông bà anh chị em trên Facebook, Youtube và website Cộng đoàn vào ngày Lễ Cầu Cho Các Tín Hữu Đã Qua Đời 2/11.

Thay vào đó sẽ có một quyển sổ được đặt dưới chân bàn thờ, ông bà anh chị em ghi tên người thân đã qua đời cũng như các ý lễ để Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện trong suốt tháng 11.

Xin chân thành cám ơn ông bà anh chị em đã gửi di ảnh người thân cho Ban Truyền Thông trong những năm vừa qua.

Ban Truyền Thông Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *