Thông báo về sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể & lớp giáo lý vào Chúa Nhật 12/5/24

Chúa Nhật 12/5/24 là Ngày Hiền Mẫu (Mother’s Day), Thiếu Nhi Thánh Thể cùng 2 lớp Giáo lý Rước lễ và Thêm sức không sinh hoạt. Tuy nhiên vẫn có Thánh lễ 12.30pm như thường lệ và khuyến khích các em thiếu nhi tham dự Thánh lễ này, vì sẽ có một số sinh hoạt vui chơi cho các em trong ngày Mother’s Day. Cám ơn quý phụ huynh. Chúa Nhật 19/5 Thiếu Nhi Thánh Thể cùng 2 lớp Giáo lý Rước lễ và Thêm sức trở lại sinh hoạt bình thường. Xin phụ huynh nhắc nhở và đưa đón con cháu đúng giờ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *