Thông báo về Giờ Hành Hương 3.00pm Thứ Bảy và Thánh lễ 12.30pm Chúa Nhật

Không có Giờ Hành hương và Thánh lễ 3.00pm Thứ Bảy từ 30/12/23 đến 10/2/24

Trung tâm sẽ không có Giờ Hành hương và Thánh Lễ 3.00pm từ Thứ Bảy 30/12/23 đến hết Thứ Bảy 10/2/24. Giờ Hành hương và Thánh lễ trở lại vào 3.00pm Thứ Bảy 17/2/24. Xin ông bà anh chị em lưu ý. 

===================

Không có Thánh lễ 12.30pm Chúa Nhật từ 17/12/23 đến 28/1/24

Thiếu Nhi Thánh Thể và Trường Việt Ngữ nghỉ holiday từ Chúa Nhật 17/12/23 đến hết Chúa Nhật 28/1/24, vì vậy sẽ không có Thánh lễ 12.30pm trong thời gian này. Các em sẽ sinh hoạt trở lại vào Chúa Nhật 4/2/24 với Thánh lễ lúc 12.30pm. Xin ông bà anh chị em lưu ý.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *