THÔNG BÁO NGƯNG LIVESTREAM GIỜ HÀNH HƯƠNG THỨ BẢY VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT

Với sự thay đổi của Chính phủ, bắt đầu từ Thứ Hai 23/11/2020, Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang sẽ ngưng livestream Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ vào Thứ Bảy lúc 3.00pm và Thánh lễ Chúa Nhật 10.00am. Chân thành cám ơn ông bà anh chị em gần xa đã hiệp thông trong suốt thời gian vừa qua. Ông bà anh chị em có thể đăng ký tham dự Thánh lễ với anh Thuận qua số phone 0403 233 478 hoặc vào trang Page: fb.com/THUANTRAN2020 để điền form tham dự