THÔNG BÁO LIVESTREAM GIỜ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP VÀ THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Với lệnh phong tỏa mới nhất của Chính phủ Tiểu bang Victoria, Nhà thờ Thánh Mẫu La Vang sẽ đóng cửa, ngưng cử hành các Thánh lễ tập trung và các sinh hoạt hội họp bắt đầu từ 11.59pm Thứ Sáu ngày 12/2/2021 cho đến khi có thông báo mới. Giờ Hành Hương kính Đức Mẹ HCG và Thánh lễ Chúa Nhật sẽ được livestream trên Facebook, Youtube và website Cộng đoàn. Kính mời quý ông bà anh chị em hiệp thông.

GIỜ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Thứ Bảy 13/2/2021 lúc 3.00pm

THÁNH LỄ CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM B
Chúa Nhật 14/2/2021 lúc 10.00am

– Link Facebook
– Link Youtube
– Link Website

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *