Thông báo Dọn Đèn Giáng Sinh

Sau Lễ Chúa Hiển Linh là kết thúc mùa Giáng Sinh. Xin mời mọi người chung tay dọn đèn Giáng Sinh, có thể bắt đầu sau lễ 5.00pm Chúa Nhật 8/1/2023. Chân thành cảm ơn mọi người.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *