Thông báo của trường Killester College

Nhà trường kính mời phụ huynh có con đang học lớp 5, nhưng muốn con của mình được vào học lớp 7 (năm 2026) tại trường Killester College, tới ghi danh từ 3.30pm đến 5.30pm Thứ Ba 4/6/2024 tại hội trường Kennedy Hall trong khuôn viên nhà trường. Nhà trường sẽ có thông dịch viên nói tiếng Việt để giúp phụ huynh trong vấn đề ghi danh học cho con của anh chị em. 

– Yêu cầu: Giấy khai sinh; Báo cáo trường học; Thẻ Medicare
– Tài liệu hỗ trợ: Giấy Rửa Tội, Thêm Sức, Rước Lễ Lần Đầu; Thẻ Healthcare; Passport, Citizenship hoặc visa (nếu không phải là công dân Úc)

Mọi chi tiết xin liên lạc poster đính kèm. 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *