Thơ Tuần XXXIII Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ Hoàn Vũ

Anh Hùng Hào Kiệt.
 
Ôi ! Bao vị Thánh anh hào,
 
Lòng mến Chúa lấy máu đào tuyên xưng.
 
Uy danh vang vọng lẫy lừng,
 
Thiên cung trần thế tưng bừng hoan ca.
 
Đức tin hạt giống nở hoa,
 
Điểm tô khắp cõi sơn hà Việt Nam.
 
Lạ lùng thay Chúa đã làm,
 
Người giầu có kẻ nghèo nàn quyền uy.
 
Lão nhân phu phụ thiếu nhi,
 
Chúa dùng để mở lối đi cho đời.
 
Kính yêu Chúa đức thương người,
 
Đem gieo rắc khắp nơi nơi cõi trần.
 
Đầu rơi máu đổ nát thân,
 
Nhục hình tủi hổ trăm phẩn khổ đau.
 
Vẫn quỳ cung kính cúi đầu,
 
Tuyên xưng Thiên Chúa nhiệm mầu cực linh.
 
Ngày nay trần thế tôn vinh,
 
Trời Nam chói lọi lung linh rạng ngời.
 
Hoàn Vũ.
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *