Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Chúa không đến để luận phạt thế gian.
Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn.
Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý.
Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù.
Bằng thứ tha bằng thương xót khiêm nhu….
Tin theo Ngài được đền bù xứng đáng,
Bước theo Ngài ánh hào quang chiếu rạng.
Sáng cõi trần sáng cả chốn Thiên cung.
Trần gian hạnh phúc,Thiên quốc trùng phùng.
Cho những ai biết kiên trung vững chí.
Hoàn Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
Thơ Tuần XXX Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ... Huyênh hoang tự phụ kiêu căng Chỉ thêm phiền não làm tăng u sầu. Nhủ rằng “bảy mối tội đầu”. Muốn an lạc hãy nhủ câu : khiêm nhường.                  ...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *