Thơ Tuần XXX Thường Niên – Thơ Hoàn Vũ

Huyênh hoang tự phụ kiêu căng

Chỉ thêm phiền não làm tăng u sầu.

Nhủ rằng “bảy mối tội đầu”.

Muốn an lạc hãy nhủ câu : khiêm nhường.

                                   Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *