Thơ Tuần XXVII Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Kính Đức Mẹ Mân Côi

Kinh kính mừng chuỗi mân côi,

Có ba ơn phúc là lời tụng ca,

Phúc vì Chúa ở cùng bà,

Phúc hơn giới nữ Phúc ba cõi lòng.

Mẹ cưu mang Chúa chí công

Cho con nhận thức tự trong tâm hồn.

Khi tin Chúa ở cùng con

Thì đời hạnh phúc chẳng còn gì hơn.

Thánh Ma….:Cầu khẩn xin ơn,

Giúp con khi sống cùng cơn lìa đời.

                                Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *