Thơ Tuần XXV Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Của trần

Của tiền là một nhu cầu,

Mọi loài phải có ngõ hầu nuôi thân.

Con người gồm có hai phần,

Con tim lý trí sát gần chung nhau.

“Người khôn,’ để của trong đầu’,

“Mà không cất giấu vào sâu tim mình”.

Biết dùng tiền cách thông minh,

Trí  khôn biết nghĩ đến tình thế nhân.

Con tim trói buộc nhân trần,

Đam mê cuồng nhiệt mọi phần tiện nghi.

Tự do tâm trí bị ghì,

Con tim theo mãi đến khi lực tàn.

Tim tan biến bởi thời gian,

Duy tình tồn tại hằng ngàn năm sau.

                                      Hòan Vũ.

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *