Thơ Tuần XXIII thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

                     Bỏ mình                        

Tại sao Chúa dậy bỏ mình.

Cái tôi bỏ chọn hy sinh, thiệt thòi.

Thiệt thòi đường hẹp ở đời.

Người khôn sẽ chọn cho thời mai sau.

Của đời một sớm một chiều,

Xuôi tay nhắm mắt đem theo được gì.

Thế nên Chúa dậy hãy đi,

Vác cây Thập tự hiện thì đi theo .

Tình yêu tất bị triệt tiêu,

Cái tôi ích kỷ là điều đương nhiên.

Tình yêu tuyệt hảo vững bền,

Là tình xả kỷ tự quên thân mình.

Chúa xưa đã chịu đóng đinh.

Nát thân tủi nhục tử hình vì yêu.

                          Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *