Thơ Tuần XXIII thường niên năm C – Thơ Hoàn Vũ

                     Bỏ mình                        

Tại sao Chúa dậy bỏ mình.

Cái tôi bỏ chọn hy sinh, thiệt thòi.

Thiệt thòi đường hẹp ở đời.

Người khôn sẽ chọn cho thời mai sau.

Của đời một sớm một chiều,

Xuôi tay nhắm mắt đem theo được gì.

Thế nên Chúa dậy hãy đi,

Vác cây Thập tự hiện thì đi theo .

Tình yêu tất bị triệt tiêu,

Cái tôi ích kỷ là điều đương nhiên.

Tình yêu tuyệt hảo vững bền,

Là tình xả kỷ tự quên thân mình.

Chúa xưa đã chịu đóng đinh.

Nát thân tủi nhục tử hình vì yêu.

                          Hoàn vũ.

Bài Viết Liên Quan

Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Thơ H... Tin Đức tin nhờ Chúa Thánh Thần Tin theo Chúa một hồng ân cao vời, Kẻ tin kính Đức Chúa Trời, Thánh Thần hướng dẫn nơi nơi tứ bề. Chữ tin khi viết đọ...
Thơ Tuần XXXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoa... Thực sinh động vật đời này, Sống theo bản chất của loài thọ sinh. Duy người mới có chữ tình, Có chồng có vợ gia đình trần gian. Động sinh vật ở vũ hoà...
Thơ Tuần XXXI Thường Niên Năm C – Thơ Hoà... Chúa không đến để luận phạt thế gian. Nhưng Ngài đến chủ yếu để kiện toàn. Vạch lối đi lát bằng hoa chân lý. Bằng công minh xóa ích kỷ hận thù. Bằng t...
Ngày lễ các linh hồn – Thơ Dân Nam... Ngày lễ các linh hồn (02/11/2019) Nhiều năm chờ đợi một ngày! Được ơn cầu nguyện, hồn bay về trời! Chỗ ở Chúa cho sẵn rồi. Lòng C...
Tiễn Cha Huỳnh San – Thơ Minh Liên Tiễn cha Huỳnh San Cha San! đã được Chúa gọi rồi Đường về Nhà Chúa chúc cha vui Con xin Các Thánh trên Thiên Quốc Sớm đón hồn cha va...
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *