Thơ Tuần XXII Thường Niên Năm C – Thơ Hoàn Vũ

Khi cầm hòn đất ném đi,

Nếu mong đáp trả hòn chì về tay.

Chỉ là vay trả trả vay,

Người cho đã được đời này trả công.

Ái nhân thương cảm trong lòng.

Cho đi công của chẳng mong đáp đền.

Chúa Trời ắt sẽ chẳng quên,

Hoàn công bội hậu ở trên nước Trời.

Chuyên lo tích lũy của đời,

Xuôi tay nhắm mắt của người để đâu?

Kẻ khôn ngoan biết làm giầu.

Để dành nơi chốn bền lâu nước Trời.

                                  Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *