Thơ Tuần XVIII Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Chúa làm phép lạ nuôi dân,

Bánh năm hai cá một phần nhỏ nhoi.

Nuôi trên năm vạn con người,

Dư mười hai thúng tích thời xa xưa.

Ngày nay trên khắp bàn thờ,

Tình yêu Thiên Chúa vô bờ khứng ban.

Xin cho con góp một phần,

Cậy tin yêu mến đến gần bên Cha.

Hưởng nguồn hạnh phúc chan hòa,

Chính Mình Máu Chúa đặm đà tình yêu.

                                               Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *