Thơ Tuần XVII Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Nước Trời ví tựa kho tàng,

Thấy chôn trong ruộng vội vàng vùi đi.

Nước Trời cũng chẳng khác chi,

Người buôn ngọc quý một khi gặp tìm.

Điều giá trị gấp muôn nghìn,

Của tiền danh vọng chức quyền lợi vinh.

Bán đi thay đổi quá trình.

Tư duy đổi mớí định hình thực thi.

Nước Trời cũng giống như khi,

Ngư dân thả lưới đến kỳ kéo lên,

Cá tôm đủ thứ : dữ hiền,

Lựa từng loại bỏ hay đem về nhà.

Đến ngày chung thẩm diễn ra,

Xấu đem đốt bỏ tốt đà tồn kho.

                                  Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *