Thơ Tuần XVI Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Hạt lời Chúa rải khắp nơi,

Gieo trong đất tốt sinh sôi nẩy mầm.

Đời có thiện có dã tâm,

Cỏ lùng kẻ ác âm thầm rải vô.

Chủ điền nhân ái vô bờ,

Không cho làm cỏ đợi chờ cùng lên.

Mặt trời công chính ở trên,

Chiếu soi trên cả người hiền kẻ gian.

Chủ điền thương cảm vô vàn,

Tự do tôn trọng đã ban cho người

Cỏ lùng mạnh quá Chúa ơi,

Con mang thân lúa kiếp đời mong manh.

Khấn xin chủ ruộng nhân lành,

Thêm ơn sức mạnh đấu tranh với đời.

                                        Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *