Thơ Tuần XV Thường Niên, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Hằng ngày lời Chúa vọng bên tai.

Hạt Lời Chúa rải khắp muôn loài.

Hạt nảy mầm bị gai chèn ép.

Cây chết lâm sàng buổi ban mai.

Lời Ngài bị sự đời lấn át.

Bởi con mê mải vẫn miệt mài.

Giúp con xa lợi danh trần thế.

Đem hạt ươm đất tốt trái sai.

                           Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.