Thơ Tuần XIV Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Trong kinh bảy mối tội đầu,

Lời khuyên thứ nhất là câu Khiêm nhường.

Kiêu căng quả lắm tai ương.

Bao phen mất hết tình thương yêu người.

Tự cao tự mãn khinh đời.

Cái tôi đã biến thành tồi nào hay.

Cho con nhận biết điều này.

Học cùng Chúa khiêm hạ thay kiêu kỳ.

                                     Hoàn vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *