Thơ Tuần VIII Phục sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Ngôi Cha tạo dựng đất trời,

Muôn loài muôn vật trên nơi thế trần.

Ngôi Hai giáng thế cứu nhân,

Chết treo Thập Tự muôn phần khổ đau.

Ngôi Ba Thần khí nhiệm mầu,

Dẫn đường Chân Lý trước sau trọn niềm.

Giúp con sức mạnh trung kiên,

Loan truyền Sự Thật khắp miền thế nhân.

Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *