Thơ Tuần VI Thường Niên Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần,

Không hề hủy luật thế nhân hiện hành,

Hận thù ghen ghét tranh dành…

Chủ trương chuyển hóa trở thành yêu thương.

Biểu trưng đức tính mẫu gương,

Hy sinh nhẫn nhục khiêm nhường thứ tha…..

Lời Ngài sức sống chan hòa.

Lời Ngài ánh sáng tỏa ra rạng ngời.

Kẻ tin sống giữ giữa đời,

Ngài ban hạnh phúc nước trời trường sinh.

                                          Hoán Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *