Thơ Tuần VI Phục Sinh, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Yêu ai yêu cả lối đi,

Yêu không đong đếm chẳng ly cách lòng.

Vắng xa những nhớ cùng trông,

Cho đi mà chẳng cầu mong đáp đền.

Nói yêu thiếu vắng cậy tin.

Đầu môi chóp lưỡi khuyết tim đặm đầy.

“Nếu ai tin cậy mến Thầy,

Lắng nghe tuân giữ hằng ngày lời Ta”.

Thì Ta cùng với Chúa Cha,

Chúng Ta sẽ đến ngụ nhà mến tin”

Hoàn Vũ

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *