Thơ Tuần VII Phục Sinh Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Ngôi Hai Thiên Chúa giáng trần,

Chết đau chết nhục cứu nhân tội tình.

Hy sinh chính mạng sống mình,

Ba ngày trong mộ Phục Sinh về Trời.

“Hãy đi loan báo cho đời”

“Tin mừng cứu rỗi khắp nơi lệnh truyền.”

Thần sức mạnh giúp trung kiên.

Hứa ban để đến mọi miền dậy khuyên..

Hoàn vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *