Thơ Tuần V Mùa Chay, Năm A – Thơ Hoàn Vũ

Ác nhân thì Chúa lìa xa,

Nhưng Ngài có  mặt khi ta ưu phiền.

Ủi an chia sẻ nhủ khuyên.

Tùy theo ta biết khẩn nguyền hay không.

Matha tin tưởng trong lòng:

“Nếu Thầy có mặt em không lìa đời.”

Tình yêu Chúa chẳng khi vơi,

Nên Ngài xúc động lệ rơi nghẹn ngào.

Xin cho con biết khát khao,

Núp trong tình Chúa dạt dào yêu thương.

                                        Hoàn Vũ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *